Al Quran

Bermimpi melihat Al Quran. Akan mendapatkan rahmat dari tuhan. Bermimpi melihat Al Quran turun dari langit dan masuk ke kepala kita. Kita memiliki peluang untuk masuk ke...

Bayar Utang

Bermimpi membayar utang. Akan mendapatkan kepercayaan dari bos. Atau akan mendapatkan pengakuan yang membahagiakan hati.

Wudhu/Bersuci

Bermimpi sedang berwudhu. Akan mengerjakan pekerjaan yang baik/mulia.

Luka

Bermimpi terluka karena kecelakaan. Isyarat kita harus berhati-hati dalam berusaha/bekerja. Bermimpi siku luka kecil. Akan menghadapi masalah/persoalan. Bermimpi terluka karena bacokan. Akan mendapatkan keuntungan.

Tentara

Bermimpi menjadi tentara. Akan mengalami perubahan hidup menuju sukses. Bermimpi melihat sepasukan tentara. Masa depan mengkhawatirkan. Bermimpi memakai pakaian tentara. Akan terjadi kematian atau musibah di lingkungan keluarga.

Bungkusan

Bermimpi ada sahabat datang membawa bungkusan. Akan menemukan kelancaran dalam perjalanan. Bermimpi membawa bungkusan. Pekerjaan kita akan mengalami kesuksesan. Bermimpi menerima sebuah bungkusan. Sebaiknya waspada terhadap teman-teman yang penuh...

Borok

Bermimpi badan kita penuh borok. Murah rezeki. Bermimpi kepala kita keluar borok-borok atau luka-luka. Akan mendapatkan keuntungan.

Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Bermimpi melihat atau bertemu orangtua. Kehidupan kita akan membaik dan direstui orangtua. Bermimpi melihat orangtua yang sudah meninggal. Akan mendapatkan rezeki yang besar. Juga peringatan kita tidak...

Kayu

Bermimpi memikul atau membawa kayu. Akan mempunyai keluarga yang bahagia. Bermimpi banyak kayu bakar di dalam rumah. Akan mendapatkan keuntungan.

Tongkat

Bermimpi memegang tongkat pembesar. Pekerjaan kita akan memberi hasil yang di luar dugaan.
error: Uppss.......!