Permadani

0
409

Bermimpi sedang menyapu atau membersihkan permadani.

Akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.