Peti

Bermimpi meletakkan barang-barang di dalam peti. Akan pindah ke tempat atau daerah lain. Bermimpi membuka peti. Akan menetap di tempat sekarang. Bermimpi melihat peti mati. Akan mendapatkan berkah. Bermimpi melihat...

Pelangi

Bermimpi melihat pelangi bersinar merah. Pertanda kebaikan, keiinginan kita kemungkinan besar tercapai. Bermimpi melihat pelangi di langit. Akan berdamai dengan lawan atau musuh.

Hias/Perhiasan

Bermimpi berhias dengan pakaian putih. Kesehatan akan terganggu atau ada tamu datang dengan maksud jahat. Bermimpi menghiasi dengan bulu-bulu. Akan melakukan perjalanan yang jauh. Bermimpi melihat keluarga atau...

Olahraga

Bermimpi sedang berolahraga. Akan ada kemajuan dalam perkara pekerjaan atau usaha kita. Bermimpi melihat permainan olahraga. Akan mendapatkan kesenangan.

Paku

Bermimpi melihat atau mendapatkan paku. Akan mendapatkan warisan dari orang tua.

Rusa

Bermimpi melihat rusa. Sedang dikejar-kejar lawan jenis. Bermimpi melihat rusa berlari-lari. Terjadi kesalahpahaman di antara teman. Bermimpi melihat rusa sedang makan rumput. Akan jatuh cinta atau tertarik dengan lawan...

Kawan

Bermimpi memakan jamuan atau berunding dengan kawan. Akan ada urusan yang menjengkelkan. Bermimpi bercanda dengan kawan. Akan terjadi perpisahan. Bermimpi menolong seorang kawan. Akan ada bantuan dari kawan. Bermimpi dimaki-maki...

Musik

Bermimpi membunyikan alat musik atau mendengarkan musik. Nama kita akan terkenal, memperoleh harta, atau keberuntungan.

Hibur

Bermimpi sedang menghibur orang yang dalam kesusahan. Akan mendapatkan anak yang baik dan kelak dicintai orang.

Domba

Bermimpi bermain-main dengan seekor/beberapa anak domba. Kebahagiaan rumah tangga akan memuncak. Bermimpi memberi makan kepada anak domba atau domba-domba lainnya. Anak-anak akan sukses dan hidup bahagia. Bermimpi melihat...